Галерея сучасного сакрального мистецтва «ICONART»

Автор (джерело): Маркіян Філевич

Дата: 2010-05-23

Довгі століття духовність та європейська культура співіснували та взаємодоповнювали одне одного, однак, ми живемо в час їх тотального роз’єднання – сучасна культура, як висока, так і популярна, дуже часто залишає поняття духовності поза своєю увагою, так само й духовність, а в ширшому розумінні також й релігійність, не бере до уваги сучасних форм культури та мистецтва.

В такий спосіб духовність втрачає свій безпосередній контакт з сучасністю й перетворюється на втечу в екзотичні форми релігійності, або ж на музей проминулих ідей. В такій ситуації замість того, щоб ставати безпосереднім джерелом мистецького натхнення, дуже часто духовність стає лиш зовнішньою формою, своєрідним прикриттям, «позою», або «маскою», котру час від часу приміряє на себе сучасне мистецтво, а разом з тим дуже часто не вдається у глибшу суть цього виміру людської сутності.

Галерея «ІCONART» ставить собі за ціль зближення сучасного мистецтва та християнської духовності. Важливими тут є не стільки зовнішні форми вираження, скільки внутрішня наповненість творів, а також дотримання високого естетичного рівня. Релігійний зміст творів не сміє «примітизувати» мистецьку довершеність творів, так само як вишукана естетика ніколи не зможе замінити глибокого усвідомлення правдивості християнства.

Сподіваємось, що духовна наповненість представлених творів спрямовуватиме до переосмислення, а, можливо, й нового розвитку церковного мистецтва. Однак, на сьогодні важливо ствердити радше суб’єктивну позицію цього мистецтва, котре по новому віднаходить значення християнства в традиційних, а також в експериментальних формах.

Основною нашою метою є представляти якісні зразки мистецтва, стверджувати безпосередній контакт мистецтва та духовності, уникаючи чіткої конфесійної приналежності, доносити мистецькі цінності до людей, небайдужих до української культури та власного творчого розвитку, створювати позитивний імідж сучасного українського сакрального мистецтва у світі.