Оксана Резнік та Роман Гайдейчук. ЗЕМЛЯ

Автор: Галина Хорунжа

Місце проведення: Львів, вул. Вірменська 26

Дата: 2016-03-29 - 2016-04-17

Проект репрезентує дві форми інтуїтивно-інтерпретаційного дослідження інспірованого суб'єктивними пошуками ідентичності. Основні акценти автори встановили на цілісному та глибинному дослідженні проблематик темпоральності, хронотопічності та феномену пам'яті. Кожна із зазначених груп ідей послідовно та візуально виразно розкрита через такі групи образів, що пов'язані з емпіричним досвідом та окремими практиками споглядального характеру.  Саме тому важливим аспектом проекту є звернення до поліваріантних форм, що стали результатом послідовного конструювання чи/та деконструкції, у яких поєднання та диференціація можуть перебувати у паралельних площинах так і переходити у певні варіанти співіснування. Також, суттєво, що автори кожен в індивідуальному порядку звертаючись до технічного аспекту візуалізації запропонували метамодерністичний підхід, де "робота не повноцінна графічна серія, а швидше одна медіаробота  в графіці" чи слід Подорожі, зафіксований у фото, поряд з безпосередністю акту малювання є пошуком ідентичності, приналежності, є виявленням зв’язків між пам’яттю, часом та місцем.

12523837_580633512086226_4250053388397212799_n.jpg

12963916_580633615419549_5991807045173428760_n.jpg

12961653_580633638752880_7674484640925129298_n.jpg

12923379_580633685419542_9134400592820228160_n.jpg

12932687_580633335419577_2712329479460701662_n.jpg